+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 13 лютого 2018

Спеціалізації

Менеджмент

Менеджмент – це мистецтво керувати. Дипломатичність у поєднанні з дисципліною, ентузіазм, віра в перемогу та власні можливості, правильна організація праці, талант спілкуватися і керувати – це все риси справжнього менеджера.

Спеціальність «Менеджмент» охоплює такі напрямки діяльності, як управління виробництвом, персоналом, маркетинговою діяльністю підприємства, інвестиціями, запасами. Включає антикризове управління; планування та організацію діяльності компанії, організацію та здійснення експортно-імпортних операцій; проведення міжнародних маркетингових досліджень; підготовка, укладання та здійснення зовнішньоторговельних угод; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; надання консультаційних послуг з питань митного оформлення.

Спеціаліст із менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

Випускники освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» мають право обіймати посади керівників підприємств, установ та організацій різних форм власності та їх заступників, начальників відділу кадрів, охорони праці, соціального розвитку, маркетингу, збуту, планово-економічного та комерційного відділів, підрозділів з реклами та зв’язку з громадськістю, а також економічними радниками та фахівцями з управління.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Фахівці з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності працюють у зовнішньоекономічних відділах банків, страхових компаній, інвестиційних фондів та органів державної влади; підприємствах і установах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; у міжнародних організаціях тощо.

Магістерські програми зі спеціалізаціями:

  •  «Управління міжнародним бізнесом»;
  • «Міжнародна торгівля»;
  • «Антикризове управління  зовнішньоекономічною діяльністю»

Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який виконує всі управлінські функції зовнішньоекономічної діяльності організацій. 

Випускники напряму мають необхідний рівень знань з іноземної мови для професійного спілкування і здатні здійснювати стратегічне управління організацією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД); планування та прогнозування діяльності суб'єкта ЗЕД; управління якістю та конкурентоспроможністю вітчизняної продукції на світовому ринку; здійснення комерційної діяльності на міжнародних ринках; валютно-фінансове управління ЗЕД; навчання підлеглих у галузі ЗЕД.

Випускники спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці України, вільно володіють іноземними мовами, що дає їм можливість працевлаштовуватися у відомих вітчизняних та іноземних компаніях. Характерною особливістю роботи менеджера ЗЕД є можливість закордонних відряджень, що надає можливість працівнику постійно підвищувати свій професійний рівень та знайомитись з новими технологіями ведення бізнесу.

Випускник даного профілю може обіймати посади: інспектора митниці, інспектора з експорту чи імпорту, менеджера з персоналу, експерта із зовнішньоекономічних питань, менеджера із зовнішньоекономічних зв'язків, менеджер з постачання і збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, агент з передачі вантажу на прикордонній станції тощо.

Спеціалісти даного профілю, які отримали досвід роботи за спеціальністю протягом 2-3 років, мають можливості для стрімкого кар’єрного росту, брати участь у конкурсі на вакантні посади ТОР-менеджерів у провідних компаніях, претендувати на високий рівень заробітної плати.

Логістика

Актуальність даної спеціальності зумовлена тим, що професія менеджера з логістики за останні п’ять років входить у десятку найбільш затребуваних професій не тільки в Україні, а й в світі.

Менеджер з логістики це представник особливої професії, що об’єднує в собі компоненти знань та умінь управлінця, економіста, інженера та юриста. Він володіє сучасними концепціями управління конкурентоспроможністю підприємства, знає, як знизити витрати, оптимізувати управління ресурсами і витратами, налагодити ефективні партнерські відносини.

Термін підготовки магістрів з логістики складає півтора року. Під час навчання студенти проходять виробничу, переддипломну та науково-дослідницьку практику на провідних підприємствах сфери логістики.

Магістерські спеціалізації:

 * Управління логістичними системам

* Транспортна логістика

* Міжнародна логістика

 

Магістри зі спеціальності 8.03060107 «Логістика» можуть працювати фахівцями транспортно-логістичних підприємств, експедиторських та постачальних організацій, структурних підрозділів прикордонної та митної служб та інших бізнесових структурах елементами яких є виробництво, маркетинг, закупівля, фінанси, транспорт, зберігання і збут.

Ви зможете працювати на посадах: керівника відділу продажу та міжнародних перевезень, менеджера по закупівлям та логістиці, менеджера з організації вантажоперевезень, експедитора на митниці, логіста з міжнародних перевезень, менеджера з логістики та обробки даних, менеджера з розвитку ринку експорту, логіста з організації імпортних поставок, фахівця з логістики та складського обліку, менеджера по закупівлям, менеджера по роботі з постачальниками, менеджер-логіста по роботі з клієнтами, менеджера по комплектації, фахівця з логістики, диспонента, фахівця з управління транспортними потоками, менеджера з міжнародних та внутрішніх перевезень.

 

 

Останні новини

«Умань. Дива минувшини і сьогодення» – екскурсія-прогулянка студентів першого курсу 11-м групи, факультету менеджменту Уманського НУС   Читати повністю

«Умань. Дива минувшини і сьогодення» – екскурсія-прогулянка студентів першого курсу 11-м групи, факультету менеджменту Уманського НУС

Читати повністю

Всі новини