+38 (04744) 3-33-04
Меню

Наукова діяльність

Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри менеджменту є: дослідження теоретичних, методологічних та організаційних питань менеджменту; оприлюднення результатів науково-практичної діяльності викладачів і студентів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях; співпраця з науковцями вітчизняних та зарубіжних університетів; участь у науково-практичних конференціях і семінарах регіонального та міжнародного рівня; консультування з питань розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

Науково-педагогічні кадри кафедри менеджменту працюють над різноманітною науковою тематикою. Теми наукових робіт викладачів відображено в таблиці.

Теми наукових робіт викладачів кафедри менеджменту

№ п\п

Назва

Відповідальний, виконавець

1.

Стратегії ефективного інвестування аграрної сфери (протокол № 1 від 29.08.2013 р.).

Новак І.М.

2.

Формування ефективних механізмів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України (протокол № 1 від 29.08.2013 р.).

Школьний О.О.

3.

Організаційно-економічний механізм розвитку системи продовольчого забезпечення: теорія, методологія, практика (протокол № 9 від 25.02.2016 р.).

Вернюк Н.О.

4.

Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрних підприємств України (протокол № 1 від 29.08.2013 р.).

Клименко Л.В.

5.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств в умовах глобалізації (протокол № 10 від 16.03.2016 р.).

Пітель Н.Я.

6.

Напрями підвищення ефективності використання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (протокол № 10 від 16.03.2016 р.).

Альошкіна Л.П.

7.

Управління інноваційною діяльністю в АПК (протокол № 9 від 25.02.2016 р.).

Гоменюк М.О.

8.

Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств  (протокол № 9 від 25.02.2016 р.).

Кустріч Л.О.

9.

Теоретико-методичні та прикладні засади державного управління забезпечення конкурентоспроможності субєктів господарювання

      Коваленко Г.О.

10.

Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств (протокол № 9 від 25.02.2016 р.).

Загороднюк О.В.

11.

Інвестиційна привабливість садівничих підприємств

Длугоборська Л.В.

12.

Удосконалення управління економічною безпекою

Жмуденко В.О.

13.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств: інновації, стратегії, ризики (протокол №1, від 28.28.2012 р.)

Халахур Ю.Л.

14.

Розвиток аграрних підприємств та результативність управління виробничо-господарською діяльністю (протокол № 3, від 8. 09. 2020 р.)

Чукіна І.В.

15.

Управління розвитком сільських територій України

Дяченко М.І.

Кафедра менеджменту орієнтована на залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до активної участі у науковій діяльності. Під керівництвом викладачів вони проводять власні наукові дослідження у межах кафедральних тем, що орієнтовані на забезпечення подальшого розвитку країни.

Результати досліджень, які проводяться, висвітлюються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах. Основний акцент ставиться на вирішенні актуальних проблем менеджменту, логістики, інноваційної діяльності та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. За результатами здійснюваних досліджень публікуються наукові статті у фахових українських та закордонних виданнях.

Основні результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри при викладанні спецдисциплін.

Останні новини

Всі новини