+38 (04744) 3-33-04
Меню

Наукова діяльність

Науковій діяльності приділяється особлива увага кафедри, оскільки логістична та зовнішньоекономічна діяльність потребують безперервної актуалізації знань і вмінь, що абсолютно неможливо без урахування останніх наукових досліджень та впровадження інновацій.

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики постійно працює над розробленням актуальних наукових тем досліджень. Зокрема, на кафедрі ведеться робота за науковим напрямом «Формування ефективних механізмів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України».

В рамках даного наукового напряму на кафедрі досліджуються такі тематики:

  • «Управління логістичними ланцюгами в АПК»;
  • «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК у ринковому середовищі»
  • «Менеджмент зовнішньоеокномічної діяльності аграрних підприємств в умовах глобалізації»;
  • «Організаційно-економічні механізми управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрних підприємств України»;
  • «Напрями підвищення ефективності використання менеджменту зовнішньоекономічної діяльності»;
  • «Стратегії ефективного інвестування аграрної сфери»;
  • «Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК: інновації, стратегії, ризики».

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики орієнтована на залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до активної участі у науковій діяльності. Під керівництвом викладачів кафедри вони проводять власні наукові дослідження у межах кафедральних тем, що орієнтовані на забезпечення подальшого розвитку країни.

Результати досліджень, які проводяться, висвітлюються на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях і семінарах. Основний акцент ставиться на вирішенні актуальних проблем логістики, інноваційної діяльності та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. За результатами здійснюваних досліджень публікуються наукові статті у фахових українських та закордонних виданнях.

Основні результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри при викладанні спецдисциплін.

Останні новини

«Умань. Дива минувшини і сьогодення» – екскурсія-прогулянка студентів першого курсу 11-м групи, факультету менеджменту Уманського НУС   Читати повністю

«Умань. Дива минувшини і сьогодення» – екскурсія-прогулянка студентів першого курсу 11-м групи, факультету менеджменту Уманського НУС

Читати повністю

Всі новини