+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 09 березеня 2021

Історія розвитку кафедри

Кафедру економіки і організації було створено в 1929 р. на базі кабінету сільськогосподарської економіки Уманського училища садівництва і землеробства. Першим її завідувачем був кандидат економічних наук І.П.ШЕВЧУК.

З 1956 р.  по 1972 р. кафедру очолював доцент А.О.МІРОШНИК. У 1972 р. кафедра економіки сільського господарства виділилась із кафедри організації і економіки. 

Із започаткуванням підготовки фахівців економічного профілю в Уманському сільськогосподарському інституті у 1976 році виникла необхідність створення нових спеціалізованих кафедр. 10 жовтня 1978 року було утворено дві профільні кафедри: управління сільськогосподарського виробництва та організації сільськогосподарських підприємств. Їх першими завідувачами стали О.О. Белінський та А.Ф. Бурик. 2 липня 2007 року відбулося об’єднання кафедр менеджменту організацій і організації виробництва та агробізнесу в кафедру менеджменту організацій, яку очолив професор, Заслужений економіст України А.Ф. Бурик.

У жовтні 2002 року на базі кафедри економіки було створено кафедру менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Її очолив професор Б.П. Дмитрук. Із 2007 року завідувачем призначено професора О.О. Школьного.

У 2016 році в результаті об'єднання кафедри менеджменту організацій і кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики було створено кафедру менеджменту. Її очолив професор  О.О. Школьний.

Нині навчальний процес успішно забезпечує колектив висококваліфікованих викладачів: професор О.О. Школьний, доценти Л.П. Альошкіна, Н.О. Вернюк, М.О. Гоменюк, О.В. Загороднюк, Л.В. Клименко, Л. О. Кустріч, І.М. Новак, Н.О. Петренко, Н.Я. Пітель, викладачі Л.В. Длугоборська, М.В. Кузьмінов, Ж.П. Лозінська, старший лаборант Д.О. Баранцевич. Співробітники кафедри постійно працюють над підвищенням свого кваліфікаційного рівня, беруть активну участь у роботі науково-практичних конференцій, конгресів, вивчають передовий досвід кращих підприємств. У навчальному процесі викладачі використовують інтерактивні методи навчання, що дозволяють забезпечити співробітництво із студентами, вчать їх конструктивній взаємодії у команді, а це сприяє інтенсифікації та оптимізації навчання. Добре зарекомендували себе тематичні дискусійні клуби і проблемні наукові семінари з професійно-орієнтованих дисциплін. З року в рік поліпшується навчально-методичне забезпечення кафедри.

Викладачі використовують сучасний досвід світових освітніх систем, орієнтованих на електронне навчання як перспективну технологію, в основі яких – активна самостійна пізнавальна діяльність студентів за допомогою мультимедійних засобів та ресурсів Інтернет. Розроблене інтерактивне навчальне середовище у системі Moodle дозволяє реалізувати взаємодію студентів у процесі вивчення дисциплін. У навчальному процесі і науковій роботі широко застосовується зарубіжний досвід, набутий під час стажування у нав­чальних закладах, наукових установах і бізнесових структурах США, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Польщі, Чехії, Італії. Тривалий час кафедра співпрацює із зарубіжними колегами із Університету Бремен (Німеччина), Університетів штатів Міссурі, Пенсільванія, Колорадо, Пурдю, Огайо (США). Це дозволяє залучати провідних іноземних науковців до викладання навчальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Постійно поліпшується якісний склад кафедри. За останні 20 років захищено чотири докторських (О.О. Школьний, М.А. Вуйченко, Н.П. Резнік, І.О. Новак) та тридцять кандидатських дисертацій (Л.П. Альошкіна, В.М. Андрусяк, С.В. Березюк, Т.І. Бортник, І.А. Бутило, Н.О. Вернюк, М.О. Гоменюк, В.І. Дудін, В.О. Жмуденко, О.В. Загороднюк, В.Д. Каричковський, Л.В. Клименко, Л.Г. Коваленко, Р.В. Кримковський, Л.О. Кустріч, Л.М. Малюга, О.В. Макаринська, А.В. Мовчанюк, Л.М. Нещадим, І.М. Новак, Л.А. Осадча, Н.О. Петренко, Н.Я. Пітель, С.М. Приліпко, О.А. Роєнко, О.М. Саковська, О.М. Світовий, С.В. Тимчук, А.О. Харенко, Ю.А. Цимбалюк).

На кафедрі успішно функціонують наукові школи, започатковані професором А.Ф. Буриком та професором О.О. Школьним. Їх пріоритетними напрямами є створення ефективних механізмів менеджменту в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки. Викладачі результативно працюють на науковій ниві. За 40-річний період ними опубліковано понад 1500 наукових статей, 1300 методичних розробок, видано 46 навчальних посібників, 10 підручників, 37 наукових монографій та 36 рекомендацій виробництву. Лише у 2017 році викладачами кафедри опубліковано дві монографії, а у 2018 році, за підтримки проекту GUMLog, видано п'ять навчальних посібників із грифами Уманського НУС.

Співробітниками кафедри надається консультативна та практична допомога підприємцям, керівникам, спеціалістам та фермерам. Тривалий час успішно функціонує науково-дослідна лабораторія «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та логістики».

Кафедра бере участь у Німецько-українській програмі в галузі логістики (Бременський університет, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Уманський національний університет садівництва, Одеський національний морський університет).

За період співпраці співробітники кафедри  вивчали передові досягнення у сфері транспорту і логістики європейських країн на кафедрі морського бізнесу та логістики Університету Бремена. Професор Школьний О.О. ознайомився із досвідом розробки та застосування у навчальному процесі конкретних випадків із логістики (Case studies). В рамках проекту відбувається обмін студентами. За останні два роки студенти А. Махаринська, Д. Довбуш, С. Бойко, О. Коваленко, А. Насальська, В. Шпиця навчались в Університеті м. Бремена.

Із 1992 року на кафедрі працює науковий студентський семінар, на якому студенти доповідають результати своїх досліджень і публікують їх у наукових виданнях (близько 150 статей щороку).

Активну участь дипломники кафедри беруть у всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах наукових, дипломних робіт, бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Їх призерами та переможцями за останні роки стали С. Валюх, В. Бортник, В. Неситов, Д. Дерев’янко, В. Гибало, Г. Краєвська, А. Мовчанюк, Є. Брунь, Л. Пандін, Т. Ревко, П. Богачик, М. Желєзний, Д. Філімонов, Ю. Гайдамака, І. Музиченко, А. Голубєва, Г. Соколюк, Л. Молодичук, М. Тлустий, М. Лозова, А. Белім.

Кафедра здійснює активну просвітницько-виховну роботу серед студентства через наставників, а також шляхом проведення масових заходів, художньої самодіяльності, творчих вечорів, зустрічей з видатними особистостями, екскурсій.

Колектив кафедри менеджменту багато разів виборював першість факультету і університету з навчальної, наукової та методичної роботи. За  досягнуті успіхи у виробничій та науково-педагогічній діяльності викладачів неодноразово відзначали на рівні району, області та держави.

Нині колектив докладає максимум зусиль для підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців та удосконалення організації навчального процесу на основі освоєння нових технологій навчання і контролю знань студентів.

Кафедра менеджменту гідно береже історичні, наукові та навчальні традиції і з упевненістю рухається до ще більш вагомих здобутків.

 

Останні новини

Всі новини