+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 13 жовтня 2021

Наукова школа

з вивчення методів удосконалення механізмів менеджменту

організацій 

Наукова    школа    була    започаткована    професорами    М.І. Єріним, О.І. Здоровцовим та Б.П. Дмитруком. Заслужений економіст України Борис Пахомович Дмитрук нині займається розв’язанням проблем формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, удосконалення біржового  ринку в державі, створення спільних підприємств. Б.П. Дмитрук є автором численних наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Організація  біржової діяльності в агропромисловому комплексі»   та «Спільне підприємництво в сільському господарстві».

Традиції наукової школи продовжує доктор економічних наук, професор Школьний Олександр Олексійович. Він закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства», після чого працював економістом радгоспу в с. Кочержинці Уманського району. Із 1987 працював в Уманському сільськогосподарському інституті. У 1993 р. здобув науковий ступінь кандидата економічних наук, у 2008 р. – науковий ступінь  доктора економічних наук. Упродовж 1991-1992 рр. О.О. Школьний проходив наукове стажування в Лондонському університеті (Велика Британія), у 1998 р. – в Університеті Пурдю (штат Індіана, США), у 2004-2005 рр. – в Університеті штату Пенсільванія (США). Нині працює над розв’язанням проблем створення ефективних механізмів менеджменту в агропродовольчій сфері України, зокрема – нарощування експортного потенціалу, удосконалення системи глобального маркетингу, управління   якістю   продукції   сільського   господарства,   розвитку    техніко-економічного співробітництва аграрних підприємств із зарубіжними партнерами, управління стратегічними змінами суб’єктів підприємництва.

Доктор економічних наук, професор Інна Миколаївна Новак. У 1995 році вступила на економічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту, який закінчила у 2000 році. З 2003 по 2006 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного аграрного університету. У 2004 р. проходила стажування за програмою Faculty Exchange Program Міністерства сільського господарства США. У 2008 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб’єктів агрохімічного сервісу» у Миколаївському державному аграрному університеті, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук. Нині Інна Миколаївна Новак – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту.

Кандидат економічних наук, доцент Юлія Леонідівна Зборовська. З 2001 по 2006 р. була студенткою Уманського державного аграрного університету й отримала диплом магістра з відзнакою. З 2006 по 2009 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного аграрного університету. З лютого 2010 р. працює викладачем кафедри менеджменту Уманського національного університету садівництва. У 2011 р. захистила дисертацію на тему: „Формування  експортного потенціалу переробних підприємств АПК” і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Упродовж серпня-грудня 2012 р. проходила стажування в Університеті штату Колорадо (США) за програмою Faculty Exchange Program. Представники наукової школи співробітничають із зарубіжними фахівцями з університетів штатів Пенсільванія, Колорадо, Огайо (США), університету Бремен (Німеччина).

Представники наукової школи здійснюють надання консалтингових послуг із менеджменту.

Науковці працюють над розв'язанням проблем створення ефективних механізмів      менеджменту      в      агропродовольчій сфері України, зокрема нарощування експортного потенціалу, удосконалення системи глобального маркетингу, управління якістю продукції сільського господарства, розвитку техніко-економічного співробітництва аграрних підприємств із зарубіжними партнерами, управління стратегічними змінами суб'єктів аграрного підприємництва.

 

Основні напрями наукової діяльності наукової школи:

 • дослідження    теоретичних,    методологічних    та     організаційних    питань менеджменту;
 • оприлюднення   результатів   науково-практичної   діяльності   викладачів   і студентів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях;
 • співпраця з науковцями вітчизняних та зарубіжних університетів;
 • участь у науково-практичних конференціях і семінарах регіонального та міжнародного рівня;
 • дорадницька     діяльність      та      консультування     з      питань      розвитку менеджменту.

 

Коло наукових інтересів

 • удосконалення механізму менеджменту організацій;
 • методологія та організація наукових досліджень у сфері міжнародної торгівлі та логістики;
 • стратегічне управління зовнішньоекономічними зв'язками;
 • формування людського капіталу  аграрних  підприємств;
 • управління     ризиками     у      сфері      управління інтелектуальною власністю;
 • організаційно-економічні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій в аграрну сферу.

 

Консультації з питань

 • організаційних та методологічних засад укладання контрактів;
 • формування моделей спільних підприємств;
 • розробки бізнес-планів щодо здійснення підприємницької діяльності;
 • управління ризиками органзацій;
 • супроводу започаткування підприємницької діяльності;
 • залучення коштів іноземних інвесторів у розвиток сільських територій;
 • розвитку дорадництва.

Останні новини

Всі новини