+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 08 лютого 2018

Наукова школа

НАУКОВА ШКОЛА

з вивчення методів удосконалення механізмів менеджменту

організацій 

Наукова    школа    була    започаткована    професорами    М.І. Єріним, О.І. Здоровцовим та Б.П. Дмитруком. Заслужений економіст України Борис Пахомович Дмитрук нині займається розв’язанням проблем формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, удосконалення біржового  ринку в державі, створення спільних підприємств. Б.П. Дмитрук є автором численних наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальний посібник «Організація  біржової діяльності в агропромисловому комплексі»   та «Спільне підприємництво в сільському господарстві». Наразі він працює завідувачем кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського університету економіки та менеджменту в м. Черкаси.

Традиції наукової школи продовжує доктор економічних наук, професор Школьний Олександр Олексійович.

Він закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства», після чого працював економістом радгоспу в с. Кочержинці Уманського району. Із 1987 працював в Уманському сільськогосподарському інституті. У 1993 р. здобув науковий ступінь кандидата економічних наук, у липні 2008 р. – науковий ступінь  доктора економічних наук. Упродовж 1991-1992 рр. О.О. Школьний проходив наукове стажування в Лондонському університеті (Велика Британія), у 1998 р. – в Університеті Пурдю (штат Індіана, США), у 2004-2005 рр. – в Університеті штату Пенсільванія (США). Нині працює над розв’язанням проблем створення ефективних механізмів менеджменту в сфері зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України, зокрема – нарощування його експортного потенціалу, удосконалення системи глобального маркетингу, управління   якістю   продукції   сільського   господарства,   розвитку    техніко-економічного співробітництва аграрних підприємств із зарубіжними партнерами, управління стратегічними змінами суб’єктів міжнародного менеджменту.

Кандидат економічних наук, доцент Інна Миколаївна Новак у 1995 році вступила на економічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту, який закінчила у 2000 році. З 2003 по 2006 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного аграрного університету.

У 2004 р. проходила стажування за програмою Faculty Exchange Program Міністерства сільського господарства США. У 2008 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб’єктів агрохімічного сервісу» у Миколаївському державному аграрному університеті, здобувши науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Нині навчається у докторантурі.

Кандидат економічних наук, доцент Юлія Леонідівна Зборовська. З 2001 по 2006 р. була студенткою Уманського державного аграрного університету й отримала диплом магістра з відзнакою. З 2006 по 2009 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного аграрного університету. З лютого 2010 р. працює викладачем кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Уманського національного університету садівництва. У 2011 р. захистила дисертацію на тему: „Формування  експортного потенціалу переробних підприємств АПК” і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. Упродовж серпня-грудня 2012 р. проходила стажування в Університеті штату Колорадо (США) за програмою Faculty Exchange Program. Автор понад 50 наукових праць, з яких - 17 статей у фахових виданнях.

Представники наукової школи щорічно проводять Всеукраїнський студентський чемпіонат зі стратегічного менеджменту. «GMC Junior» надає можливість студентам безкоштовно зареєструватися та брати участь у Чемпіонаті, створити свою команду, яка в рамках проекту стане радою директорів великої компанії.  Паралельно з «GMC Junior» існують також ще  два проекти: «Happy Farm» та Всеукраїнський конкурс «Інноваційний прорив - 2013». Перший, «Happy Farm», є інноваційним бізнес-інкубатором, який надає послуги бізнес-девелопменту для стартап-команд або компаній, а також передбачає подальшу співпрацю та супровід компанії, допомогу в залученні венчурних інвестицій. Ціллю проекту є пошук та комерціалізація новинок та розробок у сфері інформаційних технологій.

Перспективним проектом є Всеукраїнський конкурс «Інноваційний прорив».   До   участі    в    конкурсі    запрошуються    підприємці,    розробники, студенти, вчені, автори інноваційних ідей та проектів, які прагнуть побудувати бізнес на основі своїх інноваційних рішень і потребують розвитку і підтримки. Серед партнерів конкурсу – Happy Farm, Ernst & Young, CRDF Global, Startup AddVenture.

Представники наукової школи співробітничають із зарубіжними фахівцями: професорами Дж. Данном та Л. Муром (університет штату Пенсільванія, США), професорами Дж. Олійником та Е. Сейдлом (університет штату Колорадо, США), професором Дж. Юлом (університет Пурдю, США) та ін. За участі науковців університету та професора Дж. Олійник було проведено науковий семінар  «Інноваційні технології у навчальному процесі».

Представники наукової школи здійснюють надання консалтингових послуг із розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, що займаються або планують займатись зовнішньоторговельною діяльністю.

Науковці працюють над розв'язанням проблем створення ефективних механізмів      менеджменту      в      сфері      зовнішньоекономічної    діяльності агропромислового комплексу України, зокрема нарощування його експортного потенціалу, удосконалення системи глобального маркетингу, управління якістю продукції сільського господарства, розвитку техніко-економічного співробітництва аграрних підприємств із зарубіжними партнерами, управління стратегічними змінами суб'єктів міжнародного менеджменту.

 

Основні напрями наукової діяльності наукової школи:

 • дослідження    теоретичних,    методологічних    та     організаційних    питань менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
 • оприлюднення   результатів   науково-практичної   діяльності   викладачів   і студентів у провідних вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях;
 • співпраця з науковцями вітчизняних та зарубіжних університетів;
 • участь у науково-практичних конференціях і семінарах регіонального та міжнародного рівня;
 • дорадницька     діяльність      та      консультування     з      питань      розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

 

Коло наукових інтересів

 • удосконалення механізму менеджменту організацій;
 • методологія та організація наукових досліджень у сфері міжнародної торгівлі;
 • стратегічне управління зовнішньоекономічними зв'язками;
 • формування людського капіталу  експортно-орієнтованих підприємств;
 • управління     ризиками     у      зовнішньоекономічній     сфері      управління інтелектуальною власністю;
 • організаційно-економічні аспекти залучення прямих іноземних інвестицій в аграрну сферу.

 

Консультації з питань

 • організаційних та методологічних засад укладання зовнішньоекономічних контрактів;
 • формування моделей спільних підприємств;
 • розробки бізнес-планів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • створення служби зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві;
 • супроводу започаткування підприємницької діяльності у зовнішньоеконо- мічній сфері;
 • залучення коштів іноземних інвесторів у розвиток сільських територій;
 • розвитку зовнішньоекономічного дорадництва.

Останні новини

Всі новини