+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 17 березеня 2021

Наукові гуртки

НАУКОВИЙ ГУРТОК «ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ»

 Науково-дослідна  робота  студентів –  один  з  найважливіших  засобів підвищення  якості  підготовки  спеціалістів  у  вищій школі. До наукової діяльності на кафедрі залучаються студенти, які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри. Діяльність наукового гуртка допомагає студентам розвивати творчі здібності для набуття ними фахових (професійних), особистісних, коґнітивних компетенцій.

Студенти, котрі відвідують засідання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, інструментарієм наукової та дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті університету (написання статей, тез доповідей), що публікуються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої здібності, виступаючи на наукових семінарах та конференціях, присвячених дослідженню найактуальніших питань розвитку менеджменту;

4) брати участь в проведенні «круглих столів» де обговорюються актуальні проблеми сучасного управління регіону, країни, світу;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької роботи в процесі написання курсових та дипломних робіт.

Проблемні питання, що розглядаються на гуртку:

– формування експортного потенціалу підприємств АПК;

– удосконалення управління експортно-імпортними операціями підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

– аспекти конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках;

– особливості формування міжнародної стратегії;

– проблеми залучення іноземних інвестицій в агарну сферу України;

– теоретичні та прикладні проблеми логістики;

– управління ланцюгами поставок;

– управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства;

–  управління товарно-матеріальними запасами підприємств;

– логістична модель експортно-імпортних операцій тощо.

Матеріали

Останні новини

ВІТАЄМО МАЛЕНЬКУ ВАЛЕНТИНУ З ПЕРЕМОГОЮ У II ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛОГІСТИКА»Читати повністю

ВІТАЄМО МАЛЕНЬКУ ВАЛЕНТИНУ З ПЕРЕМОГОЮ У II ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛОГІСТИКА»

Читати повністю

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇЧитати повністю

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Читати повністю

Акредитація ОП "Менеджмент" початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти: відкрита зустріч

Читати повністю

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми 35893 «Менеджмент», спеціальність – 073 Менеджмент, за початковим рівнем вищої освіти в Уманському національному університеті садівництва

Читати повністю

Всі новини