+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 16 жовтня 2021

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

Вибіркові освітні компоненти

освітньої програми «Менеджмент»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

 

викладання яких забезпечується кафедрою менеджменту

 1. Виробнича санітарія та гігієна праці
 2. Ділове писемне спілкування іноземною мовою
 3. Ділові комунікації та етика бізнесу
 4. Діловодство
 5. Екологічний менеджмент
 6. Інвестиційний аналіз
 7. Іноземна мова (за професіійним спрямуванням)
 8. Інтелектуальний аналіз даних в менеджменті
 9. Інформаційний менеджмент
 10. Інформаційніі системи в менеджменті
 11. Контролінг
 12. Методи прийняття управлінських рішень
 13. Моделювання бізнес-процесів
 14. Моделювання в менеджменті
 15. Мотиваційний менеджмент
 16. Оплата та нормування праці
 17. Організація аграрного підприємства
 18. Організація виробництва
 19. Оранізація і проектування підприємства
 20. Організація праці та соціально-трудові відносини
 21. Організація та управління природоохоронною діяльністю
 22. Основи екологічного аграрного виробництва
 23. Основи міжкультурної професійної комунікації
 24. Офісний менеджмент
 25. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 26. Правові основи охорони праці
 27. Ризик-менеджмент
 28. Світові агротехнології
 29. Системи технологій
 30. Управління оплатою праці в аграрному секторі
 31. Управління ресурсами і витратами
 32. Управління ризиками та кризами
 33. Фінансовий контролінг

 

Останні новини

I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ»Читати повністю

I ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ»

Читати повністю

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»Читати повністю

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

Читати повністю

Всі новини