+38 (04744) 3-33-04
Меню

Школьний Олександр Олексійович

Школьний Олександр Олексійович Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: Професор
Посада: Завідувач кафедри

 

 Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства».

Протягом 1984-1987 рр. працював економістом з оплати праці, а потім головним економістом місцевого радгоспу в с. Кочержинці. Із 1987 по 1989 р. – асистент, а з 1989 по 1992 р. – аспірант кафедри економіки Уманського сільськогосподарського інституту. У 1993 р. здобув науковий ступінь кандидата економічних наук, а в 1995 р. – учене звання доцента. З 2003 по 2006 р. навчався в докторантурі. У липні 2008 р. здобув науковий    ступінь доктора економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У липні 2007 р. О.О. Школьного обрано на посаду завідувача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Він упроваджує в навчальний процес інноваційні технології, модульно-рейтингову систему організації самостійної роботи студентів, сприяє поліпшенню навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців із менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. О.О. Школьний – автор понад 90 наукових праць, зокрема монографії «Організаційно-економічні механізми управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств». Під його керівництвом на кафедрі ведуться наукові дослідження аспірантів, магістрантів.

Упродовж 1991-1992 рр. Олександр Олексійович Школьний проходив наукове стажування в Лондонському університеті (Велика Британія), у 1998 р. – в Університеті Пурдю (штат Індіана, США), у 2004-2005 рр. – в Університеті штату Пенсільванія (США).

 

Наукова та професійна активність

Основні публікації:

Навчальний посібник

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник/ Пітель Н.Я., Зборовська Ю.Л., Школьний О.О/ – Умань: – Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 232 с.

1. Школьний О.О. Формування національного інтелектуального капіталу шляхом стимулювання розвитку дорадчо-консультативних служб / О.О. Школьний// Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2011. – Вип. 12(52).  – С. 138-141.

2. Школьний О.О. Розвиток світового ринку комерційних послу в умовах глобалізації/ О.О. Школьний// Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2012. – Вип. 81. – Ч. 2. – С. 21–27.

3. Школьний О.О. Інституціонально-структурні чинники формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств на світовому ринку/ О.О. Школьний// Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2012. – Вип. 78. – Ч. 2. – С. 32–38.

4. Школьний О.О. Методологічні аспекти дослідження світового ринку агропродовольчої продукції/ О.О. Школьний// Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2013. – Вип. 82. – С. 191–197.

5. Школьний О.О. Логістично-інфраструктурне забезпечення аграрного сектору економіки/ О.О. Школьний// Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань, 2016. – Вип. 88. – Ч. 2. – С. 48–54.

Науково-дослідна робота

Формування ефективних механізмів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України

Участь у конференціях і семінарах

1. Круглий стіл «Розвиток ЗЕД в Україні», (м. Суми, Сумський національний аграрний університет, квітень 2014 р.).

2. Міжнародна конференція «Будуємо нову Україну», (м. Київ, Києво-могилянська академія 26-27 листопада 2014 р.).

3. Міжнародна наукова конференція «Україна − Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи», (м. Варна –м. Херсон, Економічний університет, Херсонський національний технічний університет, 5 вересня 2015 р.).

Робота з аспірантами та докторантами

Захист дисертації Зборовської Ю.Л. Формування експортного потенціалу переробних підприємств АПК. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2011 р. (ДК №000413)

Керівництво аспірантами:

1. Шпак Ю.Б. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств шляхом диверсифікації. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2. Богачик П.П. Формування конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Керівництво студентською науковою роботою за темами:

1. Удосконалення системи управління змінами при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами.

2. Удосконалення управління логістикою в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

3. Удосконалення управління експортно-імпортними операціями підприємств.