+38 (04744) 3-33-04
Меню

Новак Інна Миколаївна

Новак Інна Миколаївна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри, професор
Контактний телефон: (04744) 3-33-04
Email: novakinnam@gmail.com

 

Освіта: Уманська сільськогосподарська академія, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст (диплом КВ №15058535).

 

Вчений ступінь: 

- кандидат економічних наук за спеціальністю  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК),  (диплом ДК №044991 від 13 лютого 2008 р.);

- доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством (ДД №007377 від 20 березня 2018 р.).

 

Тема дисертаційного дослідження:

- на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб’єктів агрохімічного сервісу»;

- на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Стратегія ефективного інвестування аграрної сфери економіки України».

 

Вчене звання: 

- доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (атестат 12ДЦ №025680 від 1 липня 2011 р.);

- професор кафедри менеджменту (атестат АП №001463 від 16 грудня 2019 р.).

 

Підвищення кваліфікації: 

– Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (свідоцтво 12СПК858815 від 16.03.2012 р.). Напрям: Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні дисциплін «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародна економіка», «Бізнес-планування» для студентів вищих навчальних закладів;

– Університет «Професора Д-р. Асен Златарова» (Болгарія) (сертифікат №4342 від 01.08.2019 р.). Напрям «Еconomics» при викладанні курсів «Інвестиційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент», «Операційний менеджмент», «Ділова логістика та управління ланцюгами поставок».

Національний університет біоресурсів та природокористування України та ТОВ “A2 Солюшнз” за спеціально затвердженою програмою за напрямком «Логістика та ланцюги постачання»,сертифікат за період навчання з 13.11.2020 р. по 18.12.2020 р.

 

Сертифікат про знання польської мови на рівні B2 (від 06.08.2018 р.).

 

Тема наукового дослідження: «Стратегії ефективного інвестування аграрної сфери економіки України».

Викладає навчальні дисципліни:  «Менеджмент організації», «Бізнес-планування», "Основи економічних знань", "Основи економічної науки", «Транспортна логістика».

 

Професіонал з досвідом дослідницької та викладацької роботи, що відповідає

пп. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19  п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Scopus Author ID: 57006230400

ORCID: 0000-0003-1146-6861

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0ujn76IAAAAJ&hl=ru