+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 25 квітня 2019

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 175-річчю Уманського НУС

24 квітня 2019 року відбулася Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 175-річчю Уманського національного університету садівництва.

Відповідно до програми конференції на кафедрі менеджменту працювало три секції, в яких брали участь 76 студентів факультету менеджменту та викладачі кафедри.

На секції менеджменту студенти активно обговорювали результати власних наукових досліджень управлінського середовища. В доповідях розглядалися основні закономірності функціонування сучасної системної моделі менеджменту аграрних підприємств; актуальні проблеми й специфіку управління різновидами підприємств та їх об'єднань; особливості регулювання інноваційної діяльності в глобальному конкурентному середовищі.

Актуальними дослідженнями функціонування вітчизняних підприємств на міжнародних ринках було насичене секційне засідання з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Студенти презентували проблематику управління зовнішньоекономічною діяльністю; особливості формування стратегії маркетингового менеджменту на підприємствах; удосконалення механізму реалізації експортного потенціалу та стратегічного управління зовнішньоторговельною діяльністю вітчизняних підприємств.

На високому науковому рівні та з активною дискусією було проведено також секційне засідання із логістики. Студенти у своїх доповідях наголошували на актуальності логістичного менеджменту в світлі сучасної концепції інтегрованого підходу, а також у необхідності формування ефективної логістичними системами на макро-, мезо- та мікро рівнях.

Всім доповідачам рекомендовано матеріали досліджень розширити та використати при написанні магістерських робіт.

Кращими визнано доповіді таких студентів: 

Левченка В.В. на тему: Особливості розвитку інтеграційних процесів у ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (науковий керівник Школьний О.О.);

Молодичук К.В. на тему: Удосконалення управління збутом продукції в умовах зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Агріматко-Україна» м. Київ (науковий керівник Школьний О.О.);

Землякова Р.Ю. на тему: Вплив технологічної революції на міжнародний поділ праці в умовах глобалізації (науковий керівник Пітель Н.Я.);

Сухецької К.В. на тему: Стан та проблеми розвитку міжнародних морських перевезень України (науковий керівник Пітель Н.Я.);

Середи С.О.  на тему: Міжнародні економічні організації в системі міжнародних економічних відносин та інтегрування України до світової економіки (науковий керівник Пітель Н.Я.).

 

       Лідія Клименко, к.е.н., доцент кафедри менеджменту