+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 14 лютого 2020

Всеукраїнська студентська наукова конференція, приурочена 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна 26 березня 2020 року

Уманський національний університет садівництва проводить студентську наукову конференцію, приурочену 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства

С.С. Рубіна

 

Матеріали конференції, у вигляді тез доповідей, будуть надруковані у Збірнику студентських наукових праць університету та розіслані учасникам після проведення конференції.

Матеріали подаються на електронних носіях. Автор несе відповідальність за якість електронного варіанту. До друку подаються раніше не опубліковані наукові праці з актуальних питань, що відповідають тематиці конференції. Відхилені матеріали не рецензуються і не повертаються.

Доповідачі матимуть змогу виступити з доповідями на секціях:

Факультет агрономії: агрохімії і ґрунтознавства; генетики, селекції рослин та біотехнології; загального землеробства; рослинництва.

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин: плодівництва і виноградарства; овочівництва; захисту і карантину рослин; біології і хімії; екології та безпеки життєдіяльності.

Факультет лісового і садово-паркового господарства: лісового господарства; садово-паркового господарства; геодезії, картографії та кадастру; фізичного виховання і психолого-педагогічних дисциплін.

Інженерно-технологічний факультет: технології зберігання і переробки зерна; технології зберігання і переробки плодів та овочів; агроінженерії; прикладної інженерії та охорони праці; математики і фізики.

Факультет менеджменту: публічного управління та адміністрування; менеджменту; менеджменту ЗЕД; логістики; туризму; готельно-ресторанної справи; народознавства; правових дисциплін; української мови; англійської мови; французької та німецької мов.

Факультет економіки і підприємництва: економіки; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; обліку і оподаткування; маркетингу; фінансів, банківської справи та страхування; інформаційних технологій.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УНУС усіх курсів тези, заявку та кошти у розмірі 100 грн. необхідно подати до 26 березня 2020 р. керівнику студентського наукового гуртка кафедри, на якій виконується наукова робота.

Для студентів із інших ЗВО України до 26 березня 2020 року слід надіслати матеріали конференції ЛИШЕ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ: finansi.kredit.unus@gmail.com.

Інформація подається окремими файлами: тези, заявка (вказується адреса, на яку буде надіслано «Збірник» у форматі: Іванов І.І., вул. Київська 25, м. Умань, Черкаська область, 20305 – ІНДЕКС ОБОВ'ЯЗКОВО) та відсканована квитанція про оплату.

Оплату здійснювати у розмірі 130 грн. через будь-яке відділення Укрпошти за адресою: Мальований М.І., Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська 1, м. Умань, Черкаська область, 20305. Призначення платежу «За участь у конференції». Телефони для довідок: +380503837814, +380970004307

Програма конференції:

26 березня

1140 год. – відкриття Конференції – пленарне засідання – ауд. № 170.

1300 год. – секційні засідання на кафедрах згідно тематики доповідей.

Вимоги до оформлення матеріалів студентської наукової конференції

Наукова праця повинна бути побудована в логічній послідовності, мати складові: назву, прізвище та ініціали автора, прізвище, ініціали і посаду наукового керівника, назву навчального закладу.

  1. Теза готується українською, або англійською мовами обсягом 2-3 повних сторінки.
  2. Матеріали повинні бути оформлені в рамках використання програм, які входять до складу пакету „Microsoft Office”.
  3. Файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word 1997-2003, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів (наприклад, Іванов.doc).
  4. Всі матеріали однієї наукової праці здаються в окремій папці або конверті, на яких вказано назву статті, прізвища авторів.
  5. Тези, отримані оргкомітетом до 26 березня 2020 року, будуть видані окремим збірником та розіслані учасникам після проведення конференції.

Вимоги до оформлення тексту

  1. Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою „Times New Roman”, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками одинарний інтервал.
  2. Параметри сторінки: розмір – стандартний А4 (210 х 297 мм), розташування книжне, всі береги – по 20 мм. Файл зі статтею подається без нумерації сторінок.

3. Загальний вигляд тез:

 

НАЗВА ТЕЗ

(великі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

Прізвище автора, ініціали, група, факультет

(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

Науковий керівник –  науковий ступінь і вчене звання

(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

 

Текст тез

(шрифт світлий, вирівнювання по ширині)

 

Список використаних джерел

(малі напівжирні літери, вирівнювання по центру)

 

Контактні телефони:

 

+380503837814 – Мальований Михайло Іванович

на факультетах:

+380962054370 – Діордієва Ірина Павлівна (факультет агрономії);

+380983291779 – Крикунов Ігор Володимирович (факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин);

+380979560129 – Баюра Олександр Михайлович (факультет лісового і садово-паркового господарства);

+380638442941 – Новіков Володимир Вікторович (інженерно-технологічний факультет);

+380970004307 – Пітель Ніна Якимівна (факультет менеджменту);

+380977221441 – Улянич Юлія Василівна (факультет економіки і підприємництва).

Анкета учасника студентської наукової конференції

Прізвище_______________________________

Ім’я       _________________________________

По батькові______________________________

Навчальний заклад    _____________________

________________________________________

(повна назва)

Факультет________________________________

Група___________________________________

Курс____________________________________

Назва доповіді____________________________

_________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Науковий керівник _________________________

Адреса___________________________________________________________________________________________________________________________

Потреба в гуртожитку:      так            ні 

Час прибуття _____________________________