+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 19 грудня 2019

Вітаємо магістрів з менеджменту за ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування» з успішним захистом кваліфікаційних (дипломних) робіт

18 грудня 2019 року відбувся захист кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрів денної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Менеджмент організацій та адміністрування».

Висококваліфікована Екзаменаційна комісія у складі голови: завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., професора Інни Новак та членів: декана факультету менеджменту, к.е.н. Наталії Вернюк, д.е.н., професора Лілії Кустріч, д.е.н., професора Олександра Школьного відзначили високий рівень представлених робіт, що розкривають теоретико-методичні та практичні аспекти кадрової, виробничої, організаційної політики підприємств та їх стратегічного розвитку.

До захисту допущено 16 студентів, які показали вміння та знання набуті за роки навчання в Уманському НУС. Результати робіт Тетяни Астафурової, Аліни Варич, Юлії Ковбасюк, Владислава Шатнюка, Андрія Ярового впроваджено у діяльність підприємств, що підтверджено актами.

Доповіді студентів супроводжувалися презентаціями з використанням мультимедійного пристрою. Магістри показали вміння ґрунтовно і стисло розкривати результати наукових досліджень та кваліфіковано відповідати на поставлені питання.

Екзаменаційна комісія високо оцінила роботи студентів. Кращі студенти-магістри: Аліна Варич, Альона Гук, Юлія Ковбасюк рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Викладацький склад кафедри вітає студентів з успішним захистом та бажає втілення отриманих знань у професійну діяльність.

Колектив кафедри менеджменту