+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 20 грудня 2019

Вітаємо магістрів з менеджменту за ОПП «Логістика» з успішним захистом кваліфікаційних (дипломних) робіт

20 грудня 2019 року відбувся захист кваліфікаційних (дипломних) робіт магістрів денної форми навчання за освітньо-професійною програмою «Логістика».

Висококваліфікованою екзаменаційною комісією у складі голови завідувача кафедри менеджменту, д.е.н., професора Інни Новак та членів: декана факультету менеджменту, к.е.н. Наталії Вернюк, д.е.н., професора Лілії Кустріч, д.е.н., професора Олександра Школьного відзначено достатньо високий рівень представлених робіт, що розкривають теоретико-методичні та практичні аспекти організації  логістичних процесів у діяльності підприємств та містять самостійні дослідження здобувачів і розрахунки.

До захисту подано  13  робіт. Рівень проведених студентами-магістрами досліджень свідчить про високу  теоретичну і практичну підготовку здобувачів вищої освіти, сформовані навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, обробки, аналізу та використання інформації з різних джерел, що відповідає стандартам сучасних вимог до компетенції логістів.

Доповіді студентів супроводжувалися презентаціями з використанням мультимедійного проектора. Кваліфіковані, ґрунтовні і розгорнуті відповіді на запитання екзаменаційної комісії засвідчили, що випускники факультету менеджменту Уманського НУС володіють фаховими навичками, сучасним способом мислення, здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми логістичного управління організаціями та їх підрозділами.

За результатами оцінювання екзаменаційною комісією найкращими  визнано  роботи Кіріла Козака та Наталії Ільченко, які отримали дипломи з відзнакою та рекомендовані до вступу в аспірантуру.

Викладацький склад кафедри менеджменту вітає магістрів з менеджменту за ОПП «Логістика» з успішним завершенням навчання, бажаємо використати здобуті в Уманському НУС знання в своїй професійній діяльності.

 

      Кафедра менеджменту