+38 (04744) 3-33-04
Меню

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАННЯХ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Щороку студентство Уманського національного університету садівництва має можливість випробувати себе в ролі науковців і представити свої дослідження під час Всеукраїнської студентської наукової конференції. Цьогоріч вона приурочена 150-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі бджільництва Іполіта Івановича Корабльова.

На кафедрі менеджменту у конференції взяли участь молоді науковці усіх освітніх рівнів і представляли свої дослідження у трьох секціях – менеджменту, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, логістики. З вітальним словом засідання відкрила керівник студентського наукового гуртка, к.е.н., доцент Юлія Халахур, яка побажала учасникам плідної роботи, наукових здобутків і наголосила на важливості дотримання здобувачами принципів академічної доброчесності. Анастасія Жора, студентка 31–м групи, ознайомила присутніх із життєвим шляхом і науковими здобутками Іполіта Івановича Корабльова.

Під час роботи секції менеджменту розглядались питання управління конкурентоспроможністю та платоспроможністю підприємства, формування стратегії диверсифікації та управління операційною діяльністю, роль самоменеджменту в кар’єрі та в особистому житті.

Учасники секції менеджменту зовнішньоекономічної діяльності обговорили актуальні проблеми, пов’язані з формуванням стратегії виходу на зовнішні ринки та гармонізацією зовнішньоекономічної діяльності підприємства, інтеграцінийми процесами й міграцією робочої сили, впливом глобалізації на формування управлінських компетентностей персоналу.

Серед питань, які викликали жваве обговорення в роботі секції логістики, варто виділити такі: проблеми розвитку транспортно-логістичної системи України, управління логістичною діяльністю та формування стратегії управління ланцюгами постачання підприємства, концептуальні засади логістики туризму.

Студенти проявили свою активність в обговоренні ідей, почутих у виступах колег. Впевненість подачі матеріалу, його послідовний виклад у презентаціях засвідчили відповідальний підхід до виконання поставлених завдань. За результатами роботи конференції кращими доповідями стали:

 

секція менеджменту:

I місце – Горбатюк Михайло (науковий керівник – к.е.н., доцент Загороднюк О.В.);

II місце – Ющенко Олена (науковий керівник – к.е.н., доцент Халахур Ю.Л.);

III місце – Унтіла Ганна (науковий керівник – д.е.н., професор Новак І.М.);

 

секція менеджменту зовнішньоекономічної діяльності:

I місце – Грицак Олег (науковий керівник – к.е.н., доцент Вернюк Н.О.);

II місце – Горова Ірина (науковий керівник – викладач Длугоборська Л.В.);

III місце – Кашоїда Яна (науковий керівник – к.с.-г.н., доцент Дяченко М.І.);

секція логістики:

I місце – Пітель Ярослав (науковий керівник – д.е.н., професор Новак І.М.);

II місце – Лагутіна Олександра (науковий керівник – к.е.н., доцент Пітель Н.Я.);

III місце – Репетило Вікторія (науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Чукіна І.В.).

 

Колектив кафедри дякує доповідачам та присутнім за активну участь в конференції.