+38 (04744) 3-33-04
Меню

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент»

 

Червень – це завжди відповідальний період, коли здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент» проходять завершальний етап навчання за ОП – підсумкову атестацію.

За сучасних реалій життя підсумкова атестація студентів денної та заочної форми навчання відбувалася дистанційно з використанням програмного забезпечення Zoom для встановлення відеозв’язку екзаменаційної комісії зі студентами та системи управління навчанням Moodle для оцінювання рівня здобутих ними знань.

Екзаменаційна комісія у складі голови – професора кафедри менеджменту, доктора економічних наук Лілії Кустріч та членів – доцентів кафедри менеджменту, кандидатів економічних наук: Вікторії Жмуденко, Оксани Загороднюк, Лідії Клименко за результатами комплексного тестування студентів з професійно-орієнтованих дисциплін відмітила їх достатній рівень підготовки, глибокі знання у професійній сфері та констатувала, що програмні результати навчання досягнуті.

Вітаємо наших менеджерів з успішним складанням кваліфікаційного екзамену!

Бажаємо наснаги у підготовці до наступного етапу студентського життя задля його продовження – вступу в магістратуру, реалізації ваших найсміливіших рішень! Віримо, що матимемо можливість співпрацювати в подальшому і привітати вас з багатьма отриманими важливими досягненнями та перемогами!

               Іванна Чукіна, ст. викладач кафедри менеджменту