+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 15 жовтня 2019

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕНЕДЖМЕНТ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

 

11 жовтня 2019 р. в Уманському національному університеті садівництва відбулась ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи». Відповідно до програми конференції на кафедрі менеджменту працювало три секції, на яких було заслухано 38 доповідей.

У наукових дослідженнях секції «Сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту в глобальному конкурентному середовищі» (керівник: д.е.н., професор Новак І.М.) піднімались актуальні питання антикризового управління підприємством, тенденцій розвитку сучасного менеджменту в Україні, теоретичних та практичних аспектів прийняття управлінських рішень, удосконалення конкурентоспроможності продукції та концепції управління економічною стійкістю сільськогосподарських підприємств.

Секція «Концептуальні засади розвитку зовнішньоекономічних стратегій країн з динамічними економіками» (керівник: д.е.н., професор Школьний О.О.) була представлена доповідями, що стосувались управління зовнішньоторговельною діяльністю аграрних формувань України та США, впливу інвестицій ТНК на конкурентоспроможність національної економіки, удосконаленню глобальної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств аграрної сфери.

Доповідачі секції «Інноваційні інструменти управління логістичною діяльністю підприємств» (керівник: д.е.н., доцент Кустріч Л.О.) обговорювали актуальні питання аутсорсингу логістичних послуг, управління фінансовими потоками в логістичних системах, стратегічного управління логістикою в контексті інноваційного розвитку.

Під час роботи секцій відбувалось активне обговорення проблемних питань, що свідчить про їх актуальність. Наведені результати досліджень є науково-обгрунтованими та містять інноваційні пропозиції удосконалення управління, які гостро потребують підприємства в умовах глобальної нестабільності.

 

                                                                   к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту Юлія Халахур