+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 18 червня 2019

Науково-практичний семінар «ГЛОБАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ світового господарства і ПЕРСПЕКТИВИ розвитку ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ»

Сучасне світове господарство охоплює національні господарства всіх країн світу, об’єднані реалізацією  міжнародних економічних відносин на базі поділу праці, виробничих, торговельних, фінансових та науково-технічних зв’язків. З огляду на це глобальні економічні проблеми світового господарства пов’язані із розвитком та становленням взаємозв’язків між усіма державами, суспільством і соціальними системами у загальносвітовому масштабі, що  відображають обмін капіталом, товарами, послугами, робочою силою між державами і торкаються життєвих потреб та інтересів народів усіх країн. Такі проблеми можуть бути вирішені лише за умови тісної взаємодії всіх суб’єктів світового господарства.

В контексті обговорення зазначених проблем 18 червня викладачами кафедри менеджменту за участі здобувачів вищої освіти спеціальностей 073 "Менеджмент" і 281 «Публічне управління та адміністрування» було проведено науково-практичний семінар з обговорення глобальних економічних проблем світового господарства і перспектив розвитку торговельних відносин України.

Цікаві і ґрунтовні дослідження представили студенти 21м та 21пб груп факультету менеджменту.

Світлана Середа розповіла про особливості функціонування міжнародних економічних організацій та їх провідну роль у системі міжнародних економічних відносин, а також визначила основні проблеми і перспективи інтегрування України до світової економіки.

Анастасія Сивак зупинилась на обґрунтуванні міжнародної торгівлі як важливої форми міжнародних економічних відносин. Особливу увагу у виступі було приділено зовнішньоторговельним позиціям України та її потенціалу.

Єлизавета Загнітко характеризувала принципи, передумови і проблеми  світової економічної рівноваги та детально висвітлила механізм її регулювання.

Владислав Безуглов досліджував особливості ціноутворення на світовому ринку. Особливий інтерес серед присутніх  викликали ціноутворюючі фактори і проблема множинності цін світового ринку.

Едуард Хлівненко розповів про методи здійснення міжнародної торгівлі – прямий та з використанням послуг посередників, їх переваги й недоліки і доцільність застосування в умовах розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі.

Роман Земляков у своєму виступі зупинився на проблемах впливу технологічної революції на міжнародний поділ праці в умовах глобалізації. Особливу увагу було приділено позиціям України, яка нині має потужний потенціал розвитку систем виробництва і зростання саме завдяки науково-технічній революції, яка відкриває можливості застосування високих технологій в різних галузях вітчизняної економіки.

В результаті обговорення глобальних економічних проблем світового господарства і перспектив розвитку зовнішньоторговельних відносин України учасниками науково-практичного семінару було відзначено необхідність конструктивних зрушень як на макро-, так і на мезо- та макрорівнях у сфері міжнародної торгової політики України з метою максимальної реалізації власного потенціалу та активізації зовнішньоторговельних зв’язків.

 

Ніна Пітель, к.е.н., доцент кафедри менеджменту