+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 14 грудня 2015

Науковий гурток "Проблемні аспекти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики"

проблемні аспекти менеджменту

Науково-дослідна  робота  студентів –  один  з  найважливіших  засобів підвищення  якості  підготовки  спеціалістів  у  вищій школі. До наукової діяльності на кафедрі залучаються студенти спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Логістика», які розробляють індивідуальні науково-дослідні робити згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри.

Проблемні питання, що розглядаються на гуртку:

– формування експортного потенціалу підприємств АПК;

– удосконалення управління експортно-імпортними операціями підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

– аспекти конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках;

– особливості формування міжнародної стратегії;

– проблеми залучення іноземних інвестицій в агарну сферу України;

– теоретичні та прикладні проблеми логістики;

– управління ланцюгами поставок;

– управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства;

–  управління товарно-матеріальними запасами підприємств;

– логістична модель експортно-імпортних операцій тощо.