+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 28 березеня 2020

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛОГІСТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ГЕОСТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ»

20 березня 2020 р. на базі кафедри менеджменту Уманського національного університету садівництва відбулась Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Логістичний менеджмент: проблеми, перспективи та геостратегічні вектори розвитку». У ній взяли участь науковці Уманського НУС, Бременського університету (Німеччина), Міжнародного університету прикладних наук Бад-Хоннеф (Німеччина), Київського національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Подільського державного аграрно-технічного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС. Основною метою конференції є обмін досвідом між вітчизняними та зарубіжними фахівцями щодо впровадження сучасних досягнень в сфері логістики.

У наукових дослідженнях авторів висвітлюються  актуальні  проблеми  логістичного менеджменту, особливості  розвитку  логістичної  інфраструктури в агропродовольчій сфері,  вплив  глобалізаційних  чинників  на  формування експортного  потенціалу  стратегічних  галузей  економіки, зміцнення  глобальних  конкурентних  переваг  підприємств  та  організацій  за рахунок впровадження логістичного аутсорсингу, напрями удосконалення логістики в туризмі та індустрії гостинності, нормативно-правові засади публічного управління логістичними процесами.

За результатами конференції опубліковано збірник тез доповідей. Колектив кафедри менеджменту дякує викладачам і студентам за участь та бажає подальших наукових здобутків.  

Юлія Халахур, к.е.н., ст. викладач кафедри менеджменту