+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 05 березеня 2020

Лекції фахових дисциплін англійською на кафедрі менеджменту Уманського НУС, як засіб підвищення мобільності та конкурентності майбутніх випускників

Нині освіта та бізнес є відкритими для світу. Реальністю стало проходження студентами практик та стажування за кордоном, мобільність науково-педагогічного персоналу серед вітчизняних та іноземних навчальних закладів, участь у міжнародних конференціях. Долучаючись до європейської практики якісної підготовки фахівців, кафедрою менеджменту розпочато читання спецкурсів з фахових дисциплін англійською мовою.

Враховуючи той факт, що у світі загалом домінує англійська мова, а сфера бізнесу практично стовідсотково спілкується нею, впровадження практики викладання фахових дисциплін англійською на факультеті менеджменту у найбільшій мірі гарантує для студентів мобільність та конкурентність на сучасному ринку праці.

Розуміючи усю важливість та необхідність цього завдання професором кафедри менеджменту Олександром Школьним, що має практичний досвід викладання в університетах США та Німеччини, розроблено та почато викладання фахової дисципліни «Аграрний менеджмент» для студентів освітнього рівня «Бакалавр». На заняттях застосовуються інноваційні методи подання інформації щодо аналізу зовнішнього підприємницького середовища, розв’язання проблем та здійснення управлінських рішень, планування та організації агробізнесу.  Практичні заняття присвячені розгляду кейсів та проведенню ділових ігр. 

Аналізуючи досвід проведення занять з фахових дисциплін англійською  мовою в інших університетах, відзначимо, що перспектива за тісною співпрацею кафедри менеджменту Уманського НУС з іноземними університетами. Тому, для полегшення імплементування майбутніх фахівців у світове бізнес-середовище, до викладання даного курсу будуть залучені професори з іноземних університетів. Так, у березні свій внесок зробить професор з Міжнародного університету прикладних наук Бад-Хоннеф (Германія) – Ірина Довбіщук. Вона проведе лекцію на тему «Виробнича логістика: світовий досвід та практика застосування в українських аграрних підприємствах», а також практичні заняття на яких буде проведено промо-гру KANBAN.

У перспективі, викладачами кафедри планується ширше залучення студентів до іншомовного спілкування, підвищення мотивації студентів до вивчення іноземних мов через:

– запровадження практики паралельного подавання основних термінів англійською мовою під час читання лекцій з фахових дисциплін рідною мовою;

– підготовку студентів до участі у студентських науково-практичних конференціях іноземними мовами (у співпраці викладачів кафедри менеджменту та кафедри української та іноземних мов);

– впровадження підготовки та захисту студентами індивідуальних проектів іноземними мовами, що сприяє індивідуалізації навчання, стимулює самостійну діяльність студентів, активізує дослідницькі та творчі навички;

–  запровадження практики захисту дипломних робіт іноземними мовами;

–  розширення переліку дисциплін, що будуть викладатися англійською мовою.

Оскільки сьогодні студенти мають можливість вільно формувати свій освітній простір, тому запрошуємо всіх бажаючих відвідати лекції професора Школьного О.О. (згідно розкладу) та професора Ірини Довбишу 20 та 23 березня 2020 р.

                 Інна Новак, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту