+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 10 травня 2019

Конкурс «Менеджер – моя майбутня професія»

В рамках святкування 175-річчя Уманського НУС, на кафедрі менеджменту 10 травня був проведений  конкурс презентацій «Менеджер – моя майбутня професія».

У своїх виступах студенти 3 – 4 курсів факультету менеджменту обґрунтовували важливість обраної професії, адже будь-яка організація не може існувати без менеджерів, які забезпечують виконання її місії, відповідають за отримання результатів від роботи інших людей, що працюють індивідуально або об'єднані у групи, визначають необхідність і встановлюють взаємодію між організацією і зовнішнім середовищем.

Кожна доповідь відзначалася креативністю, індивідуальним підходом до оформлення та висвітлення авторського бачення особливостей професії.

Цікавими були аргументи учасників, чому вони обрали саме цю професію: великий попит на фахівців-менеджерів у всіх сферах діяльності; висока заробітна плата; можливість кар’єрного росту; спілкування, цікаві знайомства; творчість у роботі.

Серед вмінь та навичок, необхідних менеджеру, учасники заходу називали  здатність менеджера розуміти загальну перспективу організації;  уміння обирати найкращий варіант управлінського рішення;  уміння правильно розподіляти роботу та завдання, вибирати оптимальну техніку та засоби, передбачати розвиток ситуації; спроможність виконувати організаційні обов'язки, ефективно діяти в межах виділеного бюджету, компетентно виконувати завдання; здатність безконфліктно взаємодіяти з людьми;  логічно і доступно видавати розпорядження, координувати інформаційні потоки.

Значна увага у презентаціях зверталася на досвід управлінської діяльності визначних менеджерів (Г. Форд, Л. Якокка, А. Слоун, Б. Гейтс, В. Дюрант, Д. Велш та ін.), які є взірцем для менеджерів-початківців.  

За результатами конкурсу (оцінки журі та глядацьке голосування), переможницею стала студентка 31-м групи Подолянець Дар'я.

Після перегляду творчих проектів та їх обговорення, всі присутні переконалися, що  професія менеджера – це шлях до успішного та перспективного життя!

       Марина Гоменюк, к.е.н., доцент кафедри менеджменту