+38 (04744) 3-33-04
Меню

Новак Інна Миколаївна

Новак Інна Миколаївна Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Вчене звання: Доцент
Посада: Доцент

 

У 2000 році закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

З 2003 по 2006 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного аграрного університету. У 2004 р. проходила стажування за програмою Faculty Exchange Program Міністерства сільського господарства США. З вересня 2006 року працює викладачем на кафедрі економічної теорії, з вересня 2009 року старшим викладачем на кафедрі менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності. За час роботи обіймала посади викладача, старшого викладача, а з березня 2010 року - доцента кафедри. Викладає дисципліни: «Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародна економіка», «Бізнес-планування», "Транспортна логістика".

У 2008 році успішно захистила кандидатську дисертацію у Миколаївському державному аграрному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами на тему «Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб’єктів агрохімічного сервісу».

За весь період науково-педагогічної діяльності підготовлено і опубліковано понад 29 публікації, з них 22 наукового та 7 навчально-методичного характеру, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях, затверджених ВАК України, співавтор монографії. Керує науковою роботою студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр.

Займається науковими дослідженнями з напрямку «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в аграрних підприємствах».

Наукова та професійна активність

Основні публікації

Навчальний посібник

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ Н.О. Вернюк, Л.В. Клименко, І.М. Новак. – Умань: Видавець «Сочинський», 2012. – 322 с.  (Гриф МОН).

1. Новак І.М. Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери / І.М. Новак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 132–141. (Scopus)

2. Novak I.M. Application of methodology of strategic planning in developing national programmes on development / I.M. Novak// Economy and sociology. – 2015. – №2. – С.88–96.

3. Новак І.М. Дослідження конкурентного становища на вітчизняному ринку вендорів аутсорсингу логістичних послуг пов’язаних з документообігом / І.М. Новак, Н.Я. Пітель, Л.П. Альошкіна // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2015. – № 3(10). –Т.1. – С. 9–15.

4. Новак І.М. Інноваційна спрямованість інвестиційного капіталу як напрям забезпечення конкурентоспроможності аграрної продукції на світовому ринку/ І.М. Новак // Інноваційна економіка. – 2016. – №1. – С. 26-34.

5. Novak I.M. Nhe investment as a powerful factor of recovery production areas of the country/ Novak I.M. // «Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles. - Edizioni Magi, Roma, Italia. 2016. P. 138-141.

Науково-дослідна робота

Стратегії ефективного інвестування аграрної сфери.

Участь у конференціях і семінарах

1. Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Хмельницький – Яремне, Хмельницький національний університет, 8-10 жовтня 2015 р.).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища» (м. Київ, НАУ, 23-24 жовтня 2015 р.).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» (м Одеса, Одеський національний економічний університет, 4-5 червня 2015 р.).

Керівництво студентською науковою роботою

1. Залучення іноземних інвестицій та підвищення ефективності їх використання підприємствами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

2. Формування маркетингових стратегій агропромислових підприємств при виході на зовнішні ринки.

3. Удосконалення управління логістичною системою підприємств.