+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 14 листопада 2018

Засідання дискусійного клубу "Школа успішного менеджера" на тему: «Менеджмент ЗЕД і глобалізація: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

    13 листопада 2018 року на кафедрі менеджменту відбулося засідання дискусійного клубу «Школа успішного менеджера».

    Студенти 11м-з та 31м груп разом із викладачами  обговорювали сучасний стан, проблеми та перспективні напрями розвитку управління  зовнішньоекономічною діяльністю в умовах сучасних глобальних викликів.

    Під час засідання студенти-магістранти 11м-з групи виклали власне бачення проблем, особливостей і перспектив розвитку менеджменту зовнішньоекономічної діяльності із позиції реалізації в міжнародному бізнесі основних функцій менеджменту.

    Юлія Пустовіт розповіла про важливість планування в менеджменті ЗЕД, яке пов’язує всі управлінські функції, та обгрунтувала позицію, за якою без планування зовнішньоторговельних операцій організація не може чітко визначити свою мету і напрямки діяльності, а тому не буде успішною.

    Володимир Левченко висвітлив специфіку використання функції мотивації в менеджменті ЗЕД, а також навів приклади успішного практичного досвіду мотивації працівників у всесвітньовідомій компанії  Google. Цікавим було порівняння методів та інструментів мотивації у міжнародних компаніях та у лідерів вітчизняного бізнесу –  агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт».

    Молодичук Катерина відстоювала важливість функції контролю в менеджменті ЗЕД. У своїй доповіді студентка відзначила, що контроль – це процес спостереження за рухом підприємства-суб'єкта ЗЕД  до поставленої мети і, за необхідності, коригування відхилень від прийнятого курсу, а також висвітлила основні проблеми впровадження функції контролю у великих підприємствах за умов глобалізації.

    Доповідь Анни Проценко була спрямована на характеристику основних проблем та напрямів застосування у практиці вітчизняних підприємств функції організовування ЗЕД.

    Під час засідання дискусійного клубу виникали питання стосовно важливості раціонального використання основних і допоміжних функцій в системі менеджменту ЗЕД за сучасних умов розвитку глобалізаційних процесів у світовому господарстві; велися жваві обговорення сучасного стану розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та позицій України в системі світової економіки.

    Особливу зацікавленість аудиторії викликали приклади успішного досвіду використання в управлінні різних підходів до мотивації праці та можливості їх адаптації до українських реалій міжнародного бізнесу.

    В ході засідання дискусійного клубу була присутня доброзичлива, дружня атмосфера між студентами та викладачами кафедри менеджменту, яка сприяла невимушеній конструктивній бесіді і дозволила студентам здобути нові знання й покращили навики ораторського мистецтва в ході обговорення різних точок зору на неоднозначні і проблемні питання менеджменту ЗЕД.

 

Ніна Пітель, к.е.н, доцент кафедри менеджменту