+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 10 червня 2018

«Сучасний менеджер – який він?» засідання дискусійного клубу факультету менеджменту

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року № 1/11-1559 на базі Уманського національного університету садівництва 6-8 червня проведено ХХ зліт студентських лідерів аграрної освіти. Його активними учасниками стали студенти – відмінники освіти, лідери студентського самоврядування, активна студентська молодь.

В рамках проведеного заходу 8 червня 2018 р. на кафедрі менеджменту відбулось засідання дискусійного клубу: «Сучасний менеджер – який він?». Відповідальною за його проведення була декан факультету менеджменту Наталія Вернюк.  Валерія Шаймухамєтова, керівник департаменту маркетингу та аналітики компанії  «Фенікс Агро»,  виконувала роль модератора дискусійного клубу.

Засідання дискусійного клубу відбувалось у 234 аудиторії Уманського НУС університету і об'єднало 24 учасники із 19 ти навчальних закладів аграрної освіти України, з них 15 студентів – учасників ХХ Зльоту студентських лідерів аграрної освіти опублікували тези за заявленою тематикою.

Учасники дискусії обговорили сучасні тенденції розвитку теорії та практики менеджменту, особливості української моделі управління, нові виклики, які ставить суспільство і бізнес перед менеджментом підприємств, установ і організацій, якості і навички, якими повинен володіти успішний менеджер в умовах глобалізації ринкового середовища; проблеми менеджменту в зовнішньоекономічній сфері; інноваційні інструменти управління логістикою; особливості публічного управління та адміністрування в контексті реалізації соціально-економічних реформ; перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні; сучасні технології та методи навчання у формуванні іншомовної професійної компетенції.

Найбільш активними були студенти Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Житомирського національного агроекологічного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Гжицького, Львівського національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Одеського державного аграрного університету, Миколаївського національного  аграрного університету, Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Таврійського державного агротехнологічного університету та Уманського національного університету садівництва, студенти Технікуму землевпорядкування Житомирського національного агроекологічного університету, Путивльського коледжу Сумського національного аграрного університету, Технолого-економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету.

Засідання було проведено на високому науковому рівні та з активною дискусією, студенти активно обговорювали результати власних наукових досліджень управлінського середовища.

За результатами роботи дискусійного клубу було сформульовано ряд висновків і пропозицій:

  1. Враховуючи диференціацію поняття «менеджер» на сучасному етапі розвитку людства, стає зрозумілим, що недоцільно оцінювати компетентність менеджера суто за професійним навичками. Сучасний менеджер повинен вміти не лише керувати системою, але й направляти її у правильне русло, на перспективу і майбутній розвиток.
  2. До числа визначальних здібностей менеджера, що розуміються як сполучення знань, поведінки і досвіду, входять: уміння реалізувати й делегувати повноваження і відповідальність; здібності до організації і мотивації групової роботи; встановлення пріоритетів; самопізнання і самооцінка; переконання; аналітичне мислення; розпізнавання найбільш важливих факторів, системність, обробки і формування інформації; розробка програм; виявлення тенденцій; розподіл зусиль і часу.
  3. Сукупність джерел успішності менеджера забезпечують компетенція, сформована зі знання, досвіду та професіоналізму; якості; навички; ресурси; результати. Узагальнивши теоретичні здобутки та вимоги сучасної практики управління, серед основних імперативів менеджера учасниками круглого столу виокремлено наступні: керівництво собою, контактами всередині організації та керівництво командою.
  4. Особистість менеджера має винятково велике значення для управлінської діяльності, адже саме його індивідуально-психологічний потенціал визначатиме, як будуть вирішені ті завдання, що поставатимуть перед ним, чи буде він себе відповідальним, ініціативним, самостійним працівником, чи зможе вийти із складних та неординарних ситуацій, чи докладатиме максимум зусиль для успіху, чи зуміє зацікавити та організувати інших для спільної роботи на благо компанії. Отже, сучасний менеджер повинен бути вмілим організатором праці своєї групи, причому авторитет керівника повинен базуватись не на традиційному статусі начальника, а передусім його людських якостях.
  5. В умовах нестабільного середовища, загострення конкуренції на вітчизняному та міжнародних ринках і пошуку нових резервів у підприємницькій діяльності ключовими факторами успіху стають не лише виробничі нововведення, а й організаційно-управлінські інновації, зокрема логістичні. Тому нині стали нагальними питання інтенсифікації продукування інноваційних підходів до управління якістю логістичних процесів.
  6. Сільський зелений туризм є відносно новим явищем для України і ще остаточно не сформувався як економічна діяльність, тому освіта і набуття фахових навичок у цій сфері відіграють важливу роль. Нині сільський зелений туризм потребує кваліфікованих спеціалістів-менеджерів, які могли б організовувати та коригувати таку діяльність в усіх регіонах і на різних ієрархічних рівнях.
  7. Сучасна українська освіта демонструє розвиток взаємовідносин із світовим співтовариством. Нині випускникові ЗВО недостатньо володіти професією, він повинен володіти іншомовною професійною компетенцією. Сучасні випускники українських вишів мають бути конкурентоспроможними не лише на українському, а й на світовому ринку праці, що буде означати прогресивний розвиток нашої країни.

Загалом, проведена зустріч вирізнялась актуальністю й новизною досліджень, активною дискусією та мала не лише теоретичний, а й практичний характер.