+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 13 лютого 2018

Компетентних менеджерів готують в Уманському національному університеті садівництва

 

Якщо ти шукаєш унікальні можливості для кар’єрного росту, хочеш бути першим і не любиш “ходити в строю”, прагнеш до постійних змін і пошуку кращих рішень – то професія менеджер для тебе

 

Менеджмент – це мистецтво керувати. Дипломатичність у поєднанні з дисципліною, ентузіазм, віра в перемогу та власні можливості, правильна організація праці, талант спілкуватися і керувати – це все риси справжнього менеджера.

Спеціальність «Менеджмент» охоплює такі напрямки діяльності, як управління виробництвом, персоналом, маркетинговою діяльністю підприємства, інвестиціями, запасами. Включає антикризове управління; планування та організацію діяльності компанії, організацію та здійснення експортно-імпортних операцій; проведення міжнародних маркетингових досліджень; підготовка, укладання та здійснення зовнішньоторговельних угод; управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; надання консультаційних послуг з питань митного оформлення.

Спеціаліст із менеджменту за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідна.

Випускники освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» мають право обіймати посади керівників підприємств, установ та організацій різних форм власності та їх заступників, начальників відділу кадрів, охорони праці, соціального розвитку, маркетингу, збуту, планово-економічного та комерційного відділів, підрозділів з реклами та зв’язку з громадськістю, а також економічними радниками та фахівцями з управління.

Випускники освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» можуть отримати глибокі знання з організації зовнішньоекономічних зв’язків, міжнародного менеджменту, правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Фахівці у галузі міжнародних економічних відносин можуть обіймати посади керівників зовнішньоторговельних та зовнішньоекономічних об’єднань, фірм, спільних підприємств та їх структурних підрозділів, комісіонерів, валютних брокерів, комерсантів, провідних фахівців митної служби тощо.

Освітня програма «Логістика». Логістика – це наука, яка бурхливо розвивається в усьому світі. Фахівець з логістики – це затребувана професія на ринку праці, оскільки розвиток транспортного комплексу України, інтеграція його у європейські та міжнародні структури, поширення термінальних, контейнерних, мультимодальних та інтермодальних перевезень потребують застосування логістичних підходів до координації роботи різних видів транспорту і взаємодії всіх учасників товароруху.

Випускники освітньої програми «Логістика» можуть працювати фахівцями і менеджерами відділів (служб) логістики аграрних, торговельних, промислових підприємств; фінансових установ, банків тощо; фахівцями в компаніях, які професійно займаються наданням логістичних послуг; в транспортно-експедиційних компаніях; на складських комплексах і митних терміналах; в транспортно-логістичних і дистрибутивних центрах; консультантами та експертами в компаніях, які займаються логістичним консалтингом та аутсорсингом.

Навчальний процес в університеті забезпечується необхідною матеріально-технічною базою. Теоретичне навчання максимально адаптоване до практичної діяльності та потреб роботодавців.