+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 02 листопада 2018

Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України

Оптимальне транспортне забезпечення – це важлива умова активізації міжнародної торгівлі, прискорення економічного розвитку, потужне джерело валютних надходжень. Зазначені положення особливо значущі в умовах глобалізації, лібералізації міжнародної торгівлі й активізації валютно-фінансових відносин, які заодно зі значним збільшенням чисельності населення спричинили відповідне зростання потреб у міжнародних транспортних перевезеннях.

В контексті обговорення зазначених проблем 1 листопада викладачами кафедри менеджменту за участі здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітніх програм «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» і «Логістика» було проведено засідання круглого столу з обговорення геостратегічних перспектив транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України.

Цікаві і грунтовні дослідження представили студенти 21м-з групи, активно долучились до їх обговорення студенти 11м-л та 11м-з груп факультету менеджменту.

Діана Тарасенко розповіла про основні пріоритети сучасного розвитку транспортної системи України, проблеми її включення в міжнародні транспортні зв'язки.

Владислав Шпиця зупинився на обгрунтуванні основної мети міжнародних транспортних перевезень – забезпечення стійких і взаємовигідних умов участі України у різноманітних формах міжнародних економічних відносин, – це має гарантувати динамічний поступальний розвиток вітчизняної соціально-економічної сфери.

Анастасія Белім висвітлила проблеми автомобільних, залізничних повітряних, річкових та морських перевезень в контексті міжнародного співробітництва України. У своєму виступі магістрантка зазначила, що враховуючи потенціал та реальний стан розвитку  міжнародно-транспортної сфери України, її геополітичні умови (наявність значних транспортних потужностей, вигідне стратегічне розташування, проблеми з обслуговування інфраструктури) зрозумілим є прагнення максимізувати позитивний ефект від використання наявних національних переваг.

Жваве обговорення викликали питання міжнародного митного оформлення; використання транзитного потенціалу України; створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів та її інтегрування у транспортні системи провідних країн Європи й Азії.

Підсумовуючи обговорення геостратегічних перспектив транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України учасниками круглого столу було відзначено, що подальший розвиток міжнародної транспортної спеціалізації України є справжньою вимогою часу і важливим засобом формування відкритої економіки.

Конструктивна дискусія з проблемних питань засвідчила, що наші студенти-магістранти мають ґрунтовні знання і стійку життєву позицію, вміють шукати переконливі аргументи і кваліфіковано їх викладати, відстоюючи власну позицію, тобто це – цілком сформовані фахівці із солідним багажем знань, які, безумовно, будуть успішними на ринку праці.

 

Ніна Пітель, к.е.н., доцент кафедри менеджменту