+38 (04744) 3-33-04
Меню
Остання редакція: 06 грудня 2017

Науково-практичний семінар: Вплив процесів глобалізації на менеджмент зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств

Характерною рисою сучасного міжнародного економічного середовища є динамічні процеси глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства. Глобалізація зумовлює відкритість економіки країн, визначає лібералізацію національних капіталопотоків і режимів торгівлі, впливає на формування фінансового ринку і всесвітньої інформаційної мережі. Процеси глобалізації призвели до того, що жодна країна не може розвиватися відособлено. Україна також виступає активним учасником інтеграційних процесів. Багато підприємств виходять на зовнішній ринок, підписують договори з іноземними контрагентами, проводять експортно-імпортні операції. Тому виникає необхідність адаптації зовнішньоекономічних інтересів вітчизняних підприємств до міжнародної економіки, щоб реалізувати конкурентоспроможні переваги національного товаровиробника. Досягти цього можна завдяки організації дієвого й ефективного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

Ведення міжнародних ділових операцій підприємствами передбачає їх чітку організацію, планування, координування, регулюванння, мотивування і контроль. Саме тому 1 грудня 2017 року за участю студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр», а також викладачів кафедри менеджменту було проведено науково-практичний семінар, присвячений обговоренню особливостей впливу процесів глобалізації на менеджмент зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств.

Студенти працювали малими групами, кожна з яких презентувала власний креативний погляд на специфіку застосування окремих функцій, методів і проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу.

Цікавими і змістовними були виступи студенток 11 м-з групи Діани Тарасенко й Анастасії Белім, присвячені специфіці планування та контролювання зовнішньоекономічної діяльності  в сучасних умовах.

Особливий інтерес аудиторії викликали виступи Владислава Шпиці, який розповів про антикризове управління в зовнішньоекономічній діяльності, методи його  застосування та інструменти мінімізації негативного впливу кризових явищ та Вадима Озаринського, присвячений мотивації до праці в зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів підприємництва.

Жваве обговорення проблемних питань засвідчило, що наші дієві, ініціативні, креативні студенти мають ґрунтовні знання з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, вміють шукати переконливі аргументи і кваліфіковано їх викладати, відстоюючи власну позицію, тобто це – цілком сформовані фахівці із солідним багажем знань, які, безумовно, будуть успішними, затребуваними і  конкурентоспроможними на ринку праці.

 

Колектив кафедри менеджменту